oknawroclaw.com.pl

Okna, Drzwi, Rolety zewnętrzne

Jakie wymagania muszą spełnić okna do domu pasywnego?

Okna są istotnym elementem wyposażenia każdego domu. Zapewniają dostęp światła dziennego, ale mogą być również idealnym izolatorem energii cieplnej. Nowoczesne, produkowane w nowych technologiach okna świetnie sprawdzają się w domach pasywnych.

Jaką funkcję spełniają w domu pasywnym okna?

Okna w domu pasywnym powinny umożliwiać pozyskiwanie maksymalnej ilości energii cieplnej dostarczonej z promieni słonecznych. W związku z powyższym, projekt domu pasywnego przewiduje takie rozmieszczenie pomieszczeń dziennego użytkowania, jak salon czy kuchnia, aby ich okna zlokalizowane były od strony południowej. Zapewni to ich ogrzanie światłem słonecznym. W celu pozyskania jak największej ilości energii słonecznej, montowane są okna o bardzo dużej powierzchni. Często są to okna połaciowe, zajmujące prawie całą ścianę budynku znajdującą się od strony południowej. Aby zapobiec utracie energii cieplnej w domu pasywnym, nie instaluje się żadnych okien na ścianie skierowanej na północ lub, w razie konieczności, tylko małe świetliki.

Okna w domu pasywnym mają również za zadanie ograniczenie strat ciepła. Dzięki takiemu ich rozmieszczeniu oraz przy zastosowaniu wysokich norm izolacji termicznej okna zatrzymują większą część pozyskanej przez siebie energii słonecznej. Jest to szczególnie istotne w okresie zimowym.

Jakie kryteria muszą spełniać okna do domu pasywnego?

Okna do domu pasywnego muszą charakteryzować się bardzo niskim, czyli optymalnym, współczynnikiem przenikania ciepła. Spełnienie tego warunku zapewnia potrójny pakiet szybowy, rama o bardzo wysokiej izolacji cieplnej oraz precyzyjne uszczelnienie jego krawędzi. Okna w domu pasywnym powinny mieć maksymalnie dużą powierzchnię szklaną, przy jak najmniejszej liczbie udziałów profilowych. Wynika to z faktu, że szyby są znacznie lepszym izolatorem ciepła niż ramy profilowe. Odpowiedzialna za uszczelnienie okien na styku oszklenia z profilem ramka dystansowa zbudowana jest z materiału o bardzo niskim przewodnictwie cieplnym. Najbardziej sprawdza się w tym przypadku zastosowanie tworzyw sztucznych lub aluminium. Bardzo istotną cechą zapewniającą izolacyjność okien jest wykonanie ich prawidłowego i fachowego montażu, gwarantującego szczelność.

Normy i parametry techniczne okna do domu pasywnego

Dobre, czyli ciepłe, okno do domu pasywnego musi spełniać pewne określone normy. Wyrażone są one takimi parametrami jak:

  • współczynniki przenikania ciepła Uw
  • współczynnik przepuszczalności promieniowania słonecznego g

Współczynnik przenikania ciepła Uw jest ilością energii wyrażonej w watach przenikającej przez daną przegrodę w odniesieniu do jej powierzchni i różnicy temperatur panujących po jej wewnętrznej i zewnętrznej stronie. Im jest on niższy, tym okno jest cieplejsze. W domu pasywnym współczynnik Uw okien nie powinien być wyższy niż 0,8 W/m2K. Z kolei współczynnik przepuszczalności promieniowania g podaje, jaka część energii promieniowania słonecznego padającego na szybę zostaje przez nią przepuszczona do wnętrza pomieszczenia i wyrażony jest w procentach. W oknie pasywnym jego wartością minimalną jest liczba 60%. Aby osiągnąć tak wysokie normy, wprowadza się do produkcji okien coraz nowsze, bardziej śmiałe i innowacyjne technologie i materiały.

Leave a Comment